Med våra effektiva och flexibla svarslösningar kan ni fokusera på företagets kärnverksamhet medan vi ser till att era kunder alltid får ett personligt och professionellt bemötande. Våra telefonister svarar och behandlar era samtal helt enligt era önskemål och instruktioner.

Missa inga viktiga samtal
– Prova på vår svarstjänst idag

KONTAKTA OSS

Telefonpassning
– vi svarar när ni inte kan!

Missa inga viktiga samtal när ni inte hinner svara. Vidarekoppla enkelt telefonen till oss när ni är upptagna, våra telefonister svarar med ert företagsnamn och behandlar samtalen helt enligt era instruktioner.
Era kunder får ett personligt och trevligt bemötande av våra telefonister som informerar om att ni är upptagna och erbjuder kunden att lämna meddelande.

Ni väljer om ni vill få era meddelanden via sms, mail eller fax och kan i lugn och ro återkomma till kunden när ni har tid.

business

När ni har telefonen vidarekopplad till er anknytning hos oss får våra telefonister direkt upp er företagsinformation på skärmen. Vi besvarar självklart alla vanliga frågor som till exempel: öppettider, adress, mailadresser, vägbeskrivning och all annan information ni vill att vi ska kunna svara på. Många av våra kunder uppskattar att vi enligt deras önskemål direkt avvisar telefonförsäljare.

Vi lägger stor vikt vid att lära känna våra kunders verksamheter och deras specifika behov och önskemål för att kunna ge en personlig och nära service.

Vill du veta mer eller få en offert? Klicka | här

KONTAKTA OSS

Växeltelefonist på distans
– ökad tillgänglighet och minskade kostnader

Med tjänsten växeltelefonist på distans behöver ni aldrig mer oroa er för bemanning av telefonväxeln vid sjukfrånvaro och semestrar. Vi hand om hela er växel och fungerar precis som en ordinarie växeltelefonist. Våra telefonister besvarar alla inkommande samtal helt enligt era instruktioner; kopplar samtal, lämnar frånvarobesked, hänvisar till rätt kontaktpersoner på företaget, tar meddelanden etc.

Outsourca er telefonväxel till oss och spara in hela kostnaden för arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. Vi bemannar växeln på heltid och tar emot alla era samtal.

Ni kan förstärka er tillgänglighet genom att låta oss ta hand om er overflow eller använda tjänsten vid behov när ordinarie växeltelefonist har semester, är sjukskriven eller upptagen med andra arbetsuppgifter.

tel-girl1

Vi har många olika typer av företag bland våra kunder, de skiljer i storlek och kommer från helt olika branscher. Det ställer krav på oss att vara flexibla och anpassa våra tjänster. Vi utformar tjänsten helt efter era önskemål och behov.

Vid inkommande samtal får telefonisten direkt upp er företagsinformation, söker enkelt fram rätt person med hjälp av till exempel namn eller arbetsuppgift/funktion och kan koppla fram samtalet eller lämna frånvarobesked direkt till kunden. Ni väljer om telefonisten ska avisera samtalet med namnet och ärende på den som söker er eller om vi direkt ska koppla fram samtal utan att avisera.

Vill du veta mer eller få en offert? Klicka | här

Extern kundtjänst
– Frigör interna personalresurser

Outsourca er kundtjänst till oss och frigör interna personalresurser. Fördelarna är många:
Ni ökar er tillgänglighet, har inga kostnader för arbetsgivaravgifter på våra tjänster och ökar service graden till er kunder.

Använd tjänsten på heltid eller vid behov när ordinarie kundtjänstpersonal till exempel är upptagen med andra arbetsuppgifter, har semester eller är sjukskrivna.

hand2

Vi kan till exempel hjälpa er med:

 • felanmälan
 • ordermottagning
 • produktinformation
 • support

Bland våra nuvarande uppdrag hjälper vi kunder med att ta emot felanmälningar på fastigheter, ordermottagning m.m

Vill du veta mer eller få en offert? Klicka | här

Extern bokningstjänst / tidsbokning

Bland våra nuvarande uppdrag finns bland annat läkarmottagningar, körskolor och kursverksamheter.

Exempel på uppgifter vi utför i dagsläget:

 • Tidsbokning inkl. hantering av avbokningar, återbud och väntelistor
 • Boka om schema vid sjukfrånvaro, resor, möten etc
 • Bokning av tolk
 • Bokning av sjukresor
 • Förmedling av recept förnyelser
 • Förmedling av uppgifter mellan vår uppdragsgivare och kund
 • Hanterar förfrågningar:
  1. om väntetider
  2. rutiner
  3. remiss, kallelse
  4. journalkopior, medicinlistor
  5. vägbeskrivning

Rutiner kring bokningar, avbokningar och väntelistor är uppbyggda helt enligt önskemål från våra kunder. Vi är väldigt flexibla och anpassar oss efter individuella önskemål kring rutiner. Vi har vana av att arbeta i olika bokningssystem.
Vi har strikta rutiner för sekretess och hantering av personuppgifter.

Vill du veta mer eller få en offert? Klicka | här