Alla våra telefonister har enligt avtal tystnadsplikt och vi har strikta rutiner för sekretess.