Vi följer helt era instruktioner. Många av våra nuvarande kunder ber oss att neka alla telefonförsäljare eller att hänvisa dem till en mailadress.