Det ställs inga tekniska krav för att kunna vidarekoppla samtal till oss. Beroende på vilken typ av växel man har kan man behöva ta hjälp av sin växelleverantör första gången man ska koppla över.